DIVEMASTER

Przewodnik Nurkowy

Pierwszy kurs PADI wprowadzający nurków na zawodową i profesjonalną ścieżkę nurkowania. Divemaster to kurs dla ludzi odpowiedzialnych, którzy nie boją się wziąć odpowiedzialności za innych nurków i swoją postawą będą zachęcać do nurkowania.

Divemaster staje się zawodowym członkiem PADI, który otrzymuje swój numer ewidencyjny i zdobywa rangę certyfikowanego pomocnika Instruktora Nurkowania.

Divemaster może zatrudniać się również jako przewodnik nurkowy w dowolnym Centrum Nurkowym na świecie.

dm

Wymagania:

  • minimalny wiek uczestnika: ukończone 18 lat,
  • certyfikat PADI Advanced Open water Diver oraz PADI Rescue Diver lub stopień równorzędny w innej organizacji szkoleniowej,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej (EFR, PCK lub inny) w ciągu ostatnich 2 lat,
  • zalogowane 40 nurkowań ze sprzętem powietrznym,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Zapewniamy:

  • aktualny podręcznik Manual Divemastera PADI na własność,
  • zestaw testów i pytań kontrolnych do nauki własnej,
  • tabliczki Divemastera,
  • praktyczne ćwiczenia z Instruktorem w formie stażu.

Zainteresował Cię kurs?

Jesteś zainteresowany kursem? Chcesz sięzapisać?
Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji na temat dostępnych terminów.